Het begin is het belangrijkste deel van het werk.

– Plato –

Ondersteuning in het 1ste spoor

In veel gevallen is het zinvol om vroegtijdig actief met de medewerker aan de slag te gaan om de interne re-integratie te bespoedigen of om sneller beeld te krijgen van de mogelijkheden en onmogelijkheden die er binnen de organisatie liggen. Passus Advies kan in samenwerking met de bedrijfsarts en de werkgever de mogelijkheden en beperkingen concretiseren en de interne re-integratie activiteiten periodiek evalueren.

Daarnaast wordt de werkgever geadviseerd aangaande de verslaglegging en de te nemen stappen zodat wordt voldaan aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Tegelijkertijd wordt de medewerker geholpen om zijn re-integratie succesvol te laten verlopen.

Middels coaching kan de interne re-integratie soepeler verlopen. Indien de interne re-integratie niet meer tot de mogelijkheden behoort, zijn de eerste stappen richting de externe arbeidsmarkt reeds gezet.  De inhoud van de ondersteuning in het 1ste spoor is sterk afhankelijk van de situatie en behoefte en zal daarom in alle gevallen een maatwerkinvulling zijn.

Voor uitgebreidere informatie over Passus Advies  en de begeleiding van het 1e spoor, verwijzen we graag naar de brochure.

Download hier onze werkwijze