Alles wat we zijn is het resultaat van wat we dachten.

– Boeddha –

Externe Re-integratie 2e spoor

Passus Advies ondersteunt werkgever en medewerker in het uitzetten van een passend re-integratietraject. Het doel is tweeledig. Werkgever wil een goede oplossing voor de medewerker en het re-integratietraject draagt bij aan de opbouw van een dossier in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. De medewerker wil een nieuw toekomst perspectief en heeft begeleiding nodig om dit te verkrijgen. Passus Advies richt zich hoofdzakelijk op de mogelijkheden die de medewerker nog heeft en niet op de beperkingen. Indien blijkt dat plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt door zware klachten en/of problematiek niet haalbaar is, gaat Passus Advies op zoek naar een voor de medewerker en werkgever bevredigend alternatief traject. Daarnaast bieden wij begeleiding bij de procesgang naar het UWV.

Voor meer informatie over een re-integratie 2e spoor, klik op de brochure.

Download hier onze werkwijze