De praktijk is de leermeester van alle dingen.

– Julius Caesar –

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek is aan te raden in die situaties waarin het lijkt dat de medewerker blijvende beperkingen houdt en er twijfel bestaat over de passendheid van het eigen werk. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht en transparante conclusies.

Voor zowel de medewerker als de werkgever is het belangrijk te weten wat dan wel de mogelijkheden zijn voor werkhervatting in de eigen organisatie of daarbuiten. Een arbeidsdeskundige brengt deze opties in een arbeidsdeskundig onderzoek in kaart. De belangrijkste vragen die hierbij aan de orde komen zijn:

  • is het eigen werk aan te passen?
  • is er andere passende arbeid bij de eigen werkgever aanwezig?
  • Welke andere arbeidsmogelijkheden heeft de medewerker?

Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de werkgever. Onderdeel hiervan is ook een werkplekonderzoek. Daarnaast treedt de arbeidsdeskundige in contact met de bedrijfsarts, casemanager, het UWV en eventuele behandelaars.

Objectiviteit en zuiverheid tijdens een re-integratietraject zijn voor Passus Advies belangrijke waarden. Om belangenverstrengeling te voorkomen heeft Passus Advies ervoor gekozen de arbeidsdeskundig onderzoeken niet zelf aan te bieden.

Er wordt echter wel nauw samengewerkt met een tiental zelfstandig werkende arbeidsdeskundigen naar wie wij graag doorverwijzen.