Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.

– Albert Einstein –

Re-integratie

Werkgever en medewerker zijn samen verantwoordelijk voor het re-integratietraject. Binnen de eigen organisatie of, als dat niet lukt, bij een andere werkgever.

Als een medewerker (regelmatig) ziek is, geeft de bedrijfsarts zijn advies. Daarbij staat centraal wat de medewerker wel en niet kan. Dat is belangrijk: het re-integratietraject moet aansluiten bij de mogelijkheden van de medewerker. Maar daarmee zijn vaak niet alle vragen beantwoord. Daarnaast komen verschillende belangen samen. Werkgever en medewerker moeten er met elkaar uitkomen, binnen de wettelijk vastgestelde spelregels.

Re-integratie is een onderwerp waarmee de meeste medewerkers en werkgevers niet vertrouwd zijn. Passus Advies kan in dit gehele proces de werkgever en medewerker ondersteunen.