Vraag jij je wel eens af of je gelukkig bent? Gelukkig met het leven dat je leidt, gelukkig in je werk? Gezien de huidige omstandigheden waarin de hele wereld zich bevindt, lijkt het wellicht een wat onhandige vraag op dit moment. Aan de andere kant; juist nu is deze vraag misschien wel heel relevant. Want ben je inderdaad gelukkig, ondanks de omstandigheden, en wat zou je kunnen veranderen als dit niet het geval is? Juist nu is daar wellicht de gelegenheid voor; voor een stuk bezinning en het stellen van doelen om de gewenste situatie te bereiken.

Geluk zit van binnen; alleen jijzelf kan erachter komen wat geluk voor jou inhoudt. Dit geldt ook zeker voor werkgeluk; als je aan 3 mensen vraagt wat werkgeluk voor hen inhoudt, zul je waarschijnlijk 3 verschillende antwoorden krijgen. “Werkgeluk is een combinatie van emotionele en cognitieve factoren, zo stelt Ap Dijsterhuis, hoogleraar Psychologie. Voel ik me lekker als ik aan het werk ben enerzijds en anderzijds terugkijkend op de dag nagaan of je werk nuttig was”. Medewerkers willen vandaag de dag meer uit hun werk halen dan enkel salaris.

Als je als werkgever iets voor je medewerkers wilt doen, dan zit dat onder andere in werkgeluk. Een werkgever plukt hier ook de vruchten van; bij hoger werkgeluk is er aantoonbaar minder ziekteverzuim. Een organisatie verdient dus geld door te investeren in haar medewerker. Gezonde en gelukkige medewerkers besparen kosten als doorbetaling bij ziekte, re-integratie en productieverlies. Een typisch geval van win-win situatie.

Landelijk scoren we een 7,2 gemiddeld op werkgeluk. Helemaal niet zo gek, maar er is zeker ruimte voor verbetering. Maar hoe dan?

Het is belangrijk om werkgeluk op de beleidsagenda van de organisatie te plaatsen, met hoge prioriteit. Het onderwerp moet centraal staan in de organisatie. Dat begint bij een missie en visie. Dat moeten geen vage kreten zijn, maar duidelijke boodschappen waarin geluk een plek heeft.

Als leidinggevend kader dien je uit te stralen dat het individuele werkgeluk belangrijk is en dien je hier aandacht voor te hebben. Managers zijn voor 70% verantwoordelijk voor het ervaren van werkgeluk. Zo zorgen ‘slechte’ managers voor weinig bevlogenheid, terwijl goede managers juist kunnen bijdragen aan een hoge mate van bevlogenheid. Door de dialoog aan te gaan met het team en de individuele medewerker. Teamleden kunnen elkaar hier namelijk ook in versterken en ondersteunen; als je weet dat iemand ongelukkig wordt van een bepaalde taak en daardoor minder presteert, dan kun je het werk zo verdelen dat die taak door iemand wordt opgepakt die er wel goed in is en het leuk vindt. Het is aan de leidinggevende om dit via een dialoog boven tafel te krijgen.

Een aantal factoren zijn gemeenschappelijk als het gaat om werkgeluk. Dat zijn zingeving, voldoening, plezier en verbinding. Medewerkers zullen op deze onderwerpen ondervraagd moeten worden. Dit kan middels een meetinstrument, maar kan ook middels persoonlijke gesprekken. Welke factoren geven jou voldoening in het werk? Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit, waar heb je lol in? Hoe zoek jij de verbinding in je werk?

Zeker nu we in grote mate thuis aan het werk zijn en nauwelijks meer op kantoor komen, zijn dit soort vragen nog belangrijker geworden om met regelmaat te toetsen bij je medewerkers. In de eerste plaats om medewerkers hier zelf over na te laten denken, maar vervolgens ook om als organisatie in te kunnen spelen op deze behoeften.

Wie A zegt, moet ook B zeggen; stel niet alleen die vragen, maar kom ook in de actie. Laat zien dat je je medewerkers gehoord hebt en je uiterste best doet om invulling te geven aan hun werkgeluk. Veranker werkgeluk in de organisatie en maak er een routine van; zo kun je bijvoorbeeld wekelijks iets met werkgeluk doen. Met werkgeluk is het net zoals naar de sportschool gaan: je moet blijven werken om je conditie op peil te houden.

In zijn De Ladder beschrijft Ben Tiggelaar het 1-2-3-tje; doel, gedrag, support. Bepaal één doel waar je aan wilt werken (organisatie breed of individueel). Kies een doel waar je zelf invloed op kunt uitoefenen. Kies vervolgens 2 gedragingen die je wilt verankeren en uitdragen in de organisatie. Kies vervolgens op welk punt je hulp kunt gebruiken. En vergeet niet na 6 maanden te evalueren.

En als laatste, bedenk dat het werken aan je werkgeluk nooit af is. Het is een ‘ongoing’ proces dat je gaandeweg blijft aanpassen en bijstellen. En dat maakt het ook leuk, beweeg mee met de flow maar doe alles wat je doet met aandacht en met een duidelijk doel. Daar word je toch het meest gelukkig van.

 

Liselotte van den Berg, Organisatie Adviseur bij Passus Advies