Als iets wendbaar is, is het de natuur wel. Dit jaar eindigde de winter met de Siberische Beer. Totaal onverwachts werden de schaatsen op de valreep van de winter ondergebonden en konden we een week lang genieten van prachtige wintertaferelen. Om vervolgens nog geen 1,5 maand later ons te hijsen in zomerse outfits en een plons te wagen in een natuurwatertje. Het klimaat speelt onvoorspelbare spelletjes en de natuur past zich aan. Bijzonder dat dit kan en iets waar wij mensen wel wat van kunnen leren.
Want van ons mensen wordt ook een wendbaarheid verwacht, misschien zelfs wel geƫist. De wereld om ons heen verandert, niet alleen de natuur of de mentaliteit, maar ook hoe er naar werk gekeken wordt. Het werk moet sneller en slimmer. Er moeten mensen uit, er moeten mensen bij. De enige zekerheid die we tegenwoordig hebben is verandering. Wendbaar zijn dus!
Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het klinkt zo simpel, je aanpassen aan de nieuwe tijdsgeest. Maar in Nederland zijn er vier verschillende generaties op de werkvloer. Van Babyboomers die zich nadrukkelijk beziggehouden hebben met de wederopbouw van het naoorlogse Nederland. Die gevochten hebben voor een vrijere mentaliteit en die alle facetten van welvaart meegemaakt hebben en met deze ervaring een bepaalde kijk op werk hebben. Tot aan de Milleniumgeneratie die tijdens de digitale revolutie volwassen geworden is. Een generatie die op een heel andere wijze informatie tot zich neemt en die zich vooral bezighoudt met de sociale netwerken, veel eisen stellen aan de mogelijkheden van hun loopbaan en digitaler dan digitaal is. De verschillen kunnen niet groter zijn. En toch moeten ze samenwerken op de werkvloer, op uw werkvloer.
Een mooie uitdaging om dit allemaal in goed banen te (blijven) leiden. De organisatie moet kunnen anticiperen op en zich inleven in de verschillende spelers op hun werkvloer. Want blije medewerkers leveren meer productiviteit dan ontevreden medewerkers. Nog niet eerder was de term Duurzame inzetbaarheid belangrijker dan nu. Investeren in je mensen, in hun ontwikkeling, want we hebben bevlogen en betrokken mensen nodig. Klaar als een klontje toch? Maar ja, dan komt de angst, moeten we met deze krappe arbeidsmarkt wel zo investeren in mensen? Betalen we straks niet een heleboel geld en gaan ze vervolgens met de nieuw verworven kennis ervandoor! Ja, dat risico is er altijd. Maar wat gebeurt er als je niet investeert en de mensen kunnen niet omgaan met de gevraagde wendbaarheid? Dan blijven ze verbonden aan de organisatie, maar ze leveren niet wat ze zouden moeten of ze worden ziek. Hoe je het ook wendt of keert, in deze tijden kun je onmogelijk niet aan duurzame inzetbaarheid doen. Bevlogenheid, passie, vitaliteit = productief = positief bedrijfsresultaat! En hoe pak je dit nu aan? Door letterlijk te berekenen wat het je kost en oplevert! En dan erop te acteren.

Tijd om de wendbaarheid van uw organisatie, uw medewerkers onder de loep te nemen. Met de natuur als uw inspiratiebron, een beter voorbeeld voor wendbaarheid dan dit vindt u nergens.
Passus Blogger