Het is juni 2021, dat betekent voor mij dat ik inmiddels ruim twintig jaar actief ben binnen het werkveld re-integratie / coaching / arbeidsbemiddeling. Tussen de start van het nieuwe millennium en het huidige coronatijdperk is er ontzettend veel gepasseerd! Graag beperk ik mij hier daarom tot mijn eigen werkterrein. Ik heb kennis mogen maken met zeer veel verschillende cliënten (leeftijd, achtergrond, opleiding, cultuur, affiniteit, drijfveren, kwaliteiten, competenties, beroepsgroepen), trajecten, omstandigheden, richtlijnen, protocollen, wet- en regelgeving enzovoort, enzovoort.

Ik denk aan IRO trajecten, Sociale Activering, WIW banen, Melkert banen, ID banen, Spoor 2 trajecten, coachtrajecten, outplacementtrajecten. Ondertussen gingen we daarbij van Arbeidsbureau, Arbeidsvoorziening, Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) naar het huidige UWV.

En niet te vergeten natuurlijk ook van ABW, WWB en later de Participatie wet en de wet Verbetering Poortwachter.

We leven sinds het jaar 2000 in een totaal ander politiek/economisch landschap. Anderzijds is er ook nog veel hetzelfde: in het werkveld draaide het altijd om (en draait het nog steeds!) de juiste man of vrouw op de juiste plek te krijgen/te houden: een nieuwe baan, nieuwe opleiding, nieuw vrijwilligerswerk of om na het volgen van een op maat gesneden coachtraject met hernieuwd werkplezier de loopbaan weer vervolgen. Als loopbaanadviseur geeft het mij nog altijd een kick, wanneer ik kan meebeleven hoe een cliënt sociaal maatschappelijk weer helemaal op de rit komt en met nieuwe levensvreugde zijn of haar weg vervolgen kan.

Mijn nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt en ook naar allerlei branches en beroepen heb ik al die jaren goed kunnen laten gelden. Saai wordt het nooit! Ik kan oprecht genieten als mensen met trots vertellen over hun werk en wat zij daarin hebben bereikt. Er zijn zo ontzettend veel professionals op allerlei niveaus actief die het naar mijn idee verdienen om gerespecteerd te worden om de maatschappelijke bijdrage die zij leveren, of dat nu binnen de techniek, het onderwijs, de gezondheidszorg, het bedrijfsleven of welke branche dan ook is. Als muziekliefhebber denk ik in hierbij spontaan ook even aan een song van Robert Palmer, wanneer hij zingt:  ‘It takes every kinda people to make the world go ‘round’.

Het is voor mij anno 2021 onverminderd een genoegen als ik in mijn rol af en mag fungeren als een klein spuitje ‘smeerolie’ om de grote machine, waar we allemaal een onderdeel van vormen, mee draaiende kan houden. Hoe langer in het werkveld, hoe meer ik in dit verband ook mijn netwerk waardeer en graag blijf uitbreiden. Werken als loopbaanadviseur is ook ‘co-producties’ tot stand brengen, daarbij zijn langdurige contacten, met allerlei betrokken partijen: werkgevers, arbodiensten, UWV, opleidingsinstituten en niet te vergeten collega’s van groot belang.

Tot slot wens ik mijzelf en mijn collega’s van harte toe, dat wij met elkaar vanuit een gedeelde drive en passie voor mensen nog jarenlang een actieve rol mogen blijven vervullen voor onze cliënten binnen hun zoektocht naar nieuw (arbeids)perspectief. Op de korte termijn denk ik daarbij in het bijzonder aan die mensen die hun baan verloren als gevolg van COVID-19. En met het oog op de tijd van het jaar wil ik iedere lezer van deze blog een heel fijne vakantie wensen, ongeacht of dat nu in Nederland zal zijn of in een ‘geel’ vakantieland! En Nederland mag deze maand best ook een beetje extra oranje kleuren, dan wel graag om een andere reden! Daarbij wil ik overigens verder niet coachend of adviserend handelen, ieder zijn specialisme, Ik laat het graag aan Frank over!

Jan van Bruggen