De maatregelen rondom het Covid-19 virus zijn alweer een aantal maanden goed merkbaar. Dit zien we terug in ons privéleven en het komt terug tijdens ons werk. Nog steeds werkt een groot deel van de Nederlanders (deels) thuis en bezoekjes aan vrienden en familie zijn tot een minimum beperkt. Voorzichtig mogen we stap voor stap weer wat meer gaan ondernemen. Deze ontwikkelingen kunnen er echter wel voor gaan zorgen dat je meer stress ervaart. Vaak komt dit niet door de situatie waardoor je deze stress gaat voelen maar juist de gedachten die je er over hebt. Deze gedachten kunnen zowel positief als negatief zijn. Maar hoe krijg je nu eigenlijk meer grip op deze gedachten?

Iets wat erg goed helpt is het concreet omschrijven van de situatie:

  1. Wat is er feitelijk gebeurd?
  2. Wat zijn de gedachten die deze situatie bij je oproept?
  3. Wat voelde je precies?
  4. Wat deed je precies?
  5. Wat voor gevolgen had dit voor jou?

Nadat je voor jezelf deze vragen hebt beantwoord ga je aan de slag met deze gedachten. Je gedachten zijn vaak onbewust en automatisch. Je zult merken dat het wat moeite kost om ze onder woorden te brengen. Automatische denkpatronen hangen namelijk vaak samen met het verleden.

In de praktijk merken we dat veel mensen niet helpende gedachten hebben. Deze gedachten zorgen voor stress. Bij Passus Advies gaan we als adviseur samen met de mensen aan de slag om de niet helpende gedachten om te buigen. Deze opdracht is praktisch en op iedereen toepasbaar. Je geeft mensen op deze manier meer inzicht in hun gedachten en de invloed hiervan op hun gedrag.

Loopbaanadviseur Passus Advies