Al heb ik ooit bij een eerdere werkgever een BHV en EHBO cursus gevolgd, toch heb ik niet zoveel met ‘pleisters plakken’. Ze laten vaak te snel los en dan moet je al weer op zoek naar nieuwe. Dan liever een stevig verband aanbrengen zou mijn voorkeur zijn.

Branden blussen, zorgen voor een veilige vluchtweg, inschakelen van de hulpdiensten is figuurlijk gesproken meer mijn ding. Hoewel mijn BHV en EHBO certificaat al langere tijd niet meer geldig is, breng ik graag het geleerde op een heel andere wijze dagelijks in praktijk.

Want als loopbaanadviseur gaat het ook vaak over ‘wonden schoonmaken, een verbandje leggen, spalken en revalideren’. Immers kan het verlies van een baan de nodige pijn veroorzaken en vragen om een adequaat ‘behandeltraject’.

Een must om duurzaam te kunnen re-integreren en een ‘loslatende pleister’ te voorkomen. Om dit mogelijk te maken is het waken voor duurzaamheid een groot goed in de re-integratie. Wanneer een spoor 2 of spoor 3 re-integratie-traject korte tijd na herplaatsing op de arbeidsmarkt leidt tot hernieuwd uitval uit het arbeidsproces, gaat de wond (verlies zelfvertrouwen, verlies toekomstperspectief) al gauw weer opnieuw open.

Zorgvuldigheid, betrokkenheid, empathie, kennis van de (lokale) arbeidsmarkt is naast het aanleren van praktische sollicitatievaardigheden daarmee zeer belangrijk om samen met de cliënt er alles aan te doen om de plaatsing te verduurzamen en daarmee de maatschappelijke toekomst van de cliënt te waarborgen. Voor mij als adviseur de ‘kers op de taart’ als deze aanpak tot succes mag leiden.

Recent heeft een cliënt van mij na reeds 4 jaar buiten het arbeidsproces gestaan te hebben wegens arbeidsongeschiktheid het ‘rekverband’, of wellicht beter geformuleerd ‘het gips’ af mogen doen en weer de eerste stappen kunnen doen in het arbeidsproces. Met veel genoegen heb ik hem daarin mogen begeleiden door op zoek te gaan naar potentiële nieuwe werkgevers, door de telefoon te pakken, samen een rondje over het industrieterrein te rijden en bruggen te slaan.

De beloning voor mijn cliënt: erkenning van zijn talenten en competenties, een nieuw beroep op kennis en ervaring, vergroting van het persoonlijke welbevinden en duurzaam maatschappelijk perspectief.

Nu ‘gips en verband’ zijn verwijderd gaat de cliënt nog een enkele keer voor controle (coaching, tussentijdse en eindevaluatie proefperiode) het ‘behandelcircuit’ in en dan sluiten we het dossier!

Ondertussen blijft het doosje pleisters keurig in het medicijnkastje liggen, daar waar het hoort!

Passus Blogger