Leidinggeven in Coronatijd

In de organisatieadviesprojecten die ik mag uitvoeren bij onze klanten hebben we het doorgaans over twee partijen; de werkgever en de werknemer. En hoe deze twee partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.
Een cruciale rol hierin heeft het leidinggevend kader binnen een organisatie. De leidinggevende staat immers dicht bij de medewerkers die we zo graag willen bereiken. Daarnaast beleggen steeds meer organisaties zaken als ziekteverzuim, ontwikkeling en functioneren in de lijn; bij die leidinggevenden dus. Vitaal leiderschap, zoals we dat tegenwoordig graag noemen, leidt tot gelukkige medewerkers die betere prestaties leveren. Een vitaal leidinggevende verbindt de organisatiedoelen met de persoonlijke doelen van de medewerkers. Door leiding te geven met aandacht en vertrouwen.

Wat wel eens vergeten wordt, is dat deze leidinggevenden zelf ook medewerker zijn. Deze groep medewerkers heeft vaak veel verantwoordelijkheden en een breed takenpakket. Er wordt niet alleen van ze verwacht dat ze inhoudelijk expert zijn, maar ze dienen ook te fungeren als casemanager, coach, loopbaanadviseur en vertrouwenspersoon. En hier worden ze niet altijd goed in begeleid door de werkgever. Leidinggevenden dienen een voorbeeldfunctie te vervullen. Maar dit lukt alleen als zij zelf op een goede manier gefaciliteerd worden om hun rol uit te kunnen voeren. Door middel van training en coaching, gesprekken met hun eigen leidinggevende zodat zij op maat ondersteund kunnen worden in hun belangrijke taak.

Zeker in deze COVID-19 periode, wordt de rol van de leidinggevende alleen maar belangrijker. Maar deze rol verandert nu ook noodgedwongen. Het praatje bij het koffiezetapparaat is in veel gevallen weggevallen. Het persoonlijke contact wat er normaal gesproken is, moet vervangen worden door contact op afstand. Hoe houd je dan binding met je medewerkers, hoe blijf je in gesprek met ze en hoe help je ze zo goed mogelijk door deze periode heen? Hoe geef je het vitaal leiderschap in deze periode handen en voeten?

  • Blijf de dialoog aangaan met je medewerkers. Zeker nu hebben medewerkers behoefte aan duidelijkheid en richtlijnen; wat wordt er van ons verwacht, welke zaken veranderen nu in het werk en welke impact heeft deze periode op de organisatie. Geef de medewerkers voldoende aandacht en vertrouwen en betrek ze waar mogelijk in de besluitvorming. Nu dat niet persoonlijk kan, zoek dan andere middelen zoals videobellen of andere media. Blijf informeren en communiceren. Je zult ook wat vaker moeten controleren of je boodschap goed is overgekomen. Vraag of mensen begrijpen wat je bedoelt en vat dingen samen die anderen zeggen. En stel wat vaker de vraag: hoe gaat het met je?
  • Focus je als leidinggevende op de belangrijkste en meest haalbare doelstellingen op dit moment. Sommige zaken krijgen nu meer prioriteit dan anderen. En misschien zijn bepaalde projecten waar tot voor kort hard aan gewerkt is, nu niet (meer) belangrijk. Breng dit in kaart en maak hier concrete afspraken over met je team.
  • Misschien een open deur; maar wees eerlijk en gebruik humor. Een stukje ‘luchtigheid’ in de aansturing en de nodige positieve energie helpt jou en je team deze crisis door. En reageer begripvol naar je medewerker toe als een conference call een keer wordt verstoord door een huilende baby of blaffende hond.
  • Deze tijd is ook voor leidinggevenden niet altijd makkelijk. Deel ook je eigen ervaringen en gevoelens. Dit inspireert, verbindt en geeft ook jou weer kracht om door te gaan en stappen te blijven zetten.

En directie, vergeet niet dat jouw leidinggevenden ook medewerkers zijn met diezelfde behoeften!

 

Liselotte van den Berg, Organisatie Adviseur bij Passus Advies