Duurzame inzetbaarheid, sinds 2014 kom je de kreet over al tegen: HR sites, congressen, speciale bijeenkomsten, op het subsidieportaal van SZW, de lijst van 100, een speciale duurzame inzetbaarheid website en nog veel meer.

Tijdens bijeenkomsten komt voortdurend dezelfde vraag terug; Wat is nou eigenlijk duurzame inzetbaarheid en hoe lost investeren in duurzame inzetbaarheid mijn problemen als werkgever op? De verwachtingen zijn hoog gespannen want veel bedrijven hopen dat duurzame inzetbaarheid dé oplossing is voor hun acute problemen. Maar is dat ook zo?

Nadat het eerste stof van de crisis is neergedaald, worden de consequenties van de crisis maar ook een veranderende wereld en de daarbij behorende politieke beslissingen duidelijk.

We moeten een leven lang leren, langer doorwerken, vervroegd uittreden is niet meer vanzelfsprekend en veel van de huidige ploegensystemen zijn zwaar en ongezond. We hebben te maken met vergrijzing. We vragen ons massaal af hoe toch om te gaan met die grote groep medewerkers van boven de 55. Hoe kunnen we onze kennis behouden met de ophanden zijnde uittocht, van ons oudere personeel, die toch echt plaats gaat vinden.

Na Vitaliteit en Levenfasebeleid hoopt bijna iedereen dat duurzame inzetbaarheid het toverwoord en het antwoord is op al onze vragen en problemen. Vooral een antwoord ten aanzien van de oudere medewerkers; kunnen ze wel langer door werken, in ploegen, in hun eigen functie? Moeten we in deze groep investeren of juist niet?

Bijna iedere organisatie heeft dezelfde vraag: heb je een oplossing voor onze oudere medewerkers?

Het antwoord is simpelweg ‘nee’. Een à la minute oplossing is er niet. We zijn te laat. Te laat om de huidige problemen voor de huidige vergrijzende groep per direct te veranderen. Het woord duurzaam zegt het al…. Voor de lange termijn.

Maar voor alle duidelijkheid; te laat, dat is geen kwestie van schuld. Gelet op het zware economische weer van de afgelopen jaren was er gewoon niet de tijd, de ruimte, of geld, mankracht en middelen om op tijd iets te doen.

Oke, maar waarom zou ik dan toch investeren in duurzame inzetbaarheid als dit mijn problemen niet direct oplost? Kort door de bocht: Kan ik niet beter afwachten tot de grootste groep ouderen met pensioen gaat, dan lossen de problemen zich vanzelf op?

Werkgevers zoeken een “intercity” oplossing, snel naar het volgende station en dat is logisch.
Groot gevaar is dat we weer door razen. Dit keer niet om ons hoofd boven water te houden maar op weg naar economische bloei.
Na een crisisperiode kunnen we beter denken aan een “diesel” oplossing. Investeren, mensen meenemen in het proces, inzetten op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid, op gang komen en daarna steady en vast doordieselen.

Duurzame inzetbaarheid gaat over investeren op de lange termijn, in mensen en de organisatie.
Kort en bondig gezegd gaat duurzame inzetbaarheid over goed personeelsbeleid.
Onderzoeken wat kan er op korte termijn beter kan en waar we aan kunnen werken voor de toekomst, voor de volgende generatie. We weten namelijk nu waar de knelpunten (komen te) liggen.

Misschien kunnen we niet alle knelpunten oplossen voor de huidige 55+ ers maar we kunnen wel een start maken. Hen betrekken bij het denkproces (deze groep beschikt namelijk over jarenlange kennis en ervaring), over de mogelijke veranderingen en deze doorvoeren zodat de leeftijdsgroepen na hen en ook de werkgever niet voor dezelfde problemen komen te staan.

Helvoet Rubber & Plastic Technologies B.V. in Hellevoetsluis kent het klappen van de zweep. Deze internationale organisatie heeft de crisisstorm meegemaakt en doorstaan. Nog voor daar het stof was neergedaald, nam de directie het besluit om te investeren in duurzame inzetbaarheid; in haar mensen, processen en zo de organisatie. En zelfs nog vóór er de mogelijkheid was om aanspraak te maken op subsidiegelden, hebben zij de sprong gewaagd.

 


Danielle Dekker (Human Resources) zegt hierover: “Helvoet Flexibel, gezond en tevreden samenwerken heeft geleid tot meer bewustwording in de eigen en gezamenlijke duurzame inzetbaarheid”.

Helvoet Rubber & Plastic heeft Passus Advies gevraagd om het project in te richten en uit te voeren.

“Helvoet heeft voornamelijk geïnvesteerd in het gezamenlijk bespreken van ideeën. Zo is er onder andere een ploegenprojectgroep gestart waarbij iedere afdeling met een ploegendienst vertegenwoordigd was. De groep heeft meerdere malen samen gezeten om te kijken naar gezondere mogelijkheden in ploegendiensten. Verder is er naar de ploegenoverdracht, het functionerings- en beoordelingsgesprek en fysieke hulpmiddelen gekeken”.

Wat heeft het opgeleverd?

“Het project heeft nieuwe inzichten opgeleverd en de drive om verder te gaan met Duurzame Inzetbaarheid om te blijven ontwikkelen als bedrijf”.


 

Na Helvoet Rubber & Plastic Technologies Hellevoetsluis investeren o.a. ook Helvoet Rubber & Plastic Technologies Tilburg, Cabot B.V. en Diabetes Vereniging Nederland onder leiding van Passus Advies in duurzame inzetbaarheid. Het levert namelijk iets op.

Ons advies? Ga voor een praktische, concrete en haalbare aanpak. Betrek medewerkers, managers, OR en vakbonden en investeer in duurzame inzetbaarheid! Wij denken graag met u mee!