In de huidige coronatijd staat hulp bieden aan anderen centraal. Dagelijks zien we nieuwe initiatieven ontplooien om met elkaar deze tijd zo goed als mogelijk door te komen. Voor elkaar koken of de boodschappen doen, iedereen probeert zijn of haar steentje bij te dragen. Als één van jouw kernkwaliteiten behulpzaamheid is dan kan dit nu ook zorgen voor een valkuil. Het is namelijk erg makkelijk en verleidelijk door te schieten in deze behulpzaamheid. Gedrag vanuit een valkuil kost doorgaans veel energie, te veel zelfs. Hoe kun je voorkomen dat je in deze valkuil terecht komt en de juiste balans weet te vinden en behouden?

Een goede manier om je sterke en zwakke punten helder te krijgen is het in kaart brengen van je kernkwaliteiten door middel van een kernkwadrant. Het kernkwadrant draait om vier termen, te weten: Kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging.

Kernkwadrant, Daniel Ofman

Wat zijn kernkwaliteiten?
Kernkwaliteiten zijn volgens bedenker, Daniel Ofman, de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Ze maken je tot wie en wat je bent. Het zijn ook de positieve punten die een ander het eerst over je zal zeggen wanneer deze persoon hiernaar gevraagd wordt. Iedereen heeft wel een aantal van deze zogenoemde kernkwaliteiten.

Wat zijn valkuilen?
Deze eerder genoemde kernkwaliteiten worden valkuilen wanneer je hier te ver in doorschiet. Dat is een vervorming van de kwaliteit, de andere kant van de medaille. Je kwaliteit wordt op die manier een zwakte. Als je te veel doorschiet in bijvoorbeeld je behulpzaamheid, zal de ander je te bemoeizuchtig vinden en overschrijd je daarmee wellicht een grens.

Wat is de uitdaging?
Het positief tegenovergestelde van de valkuil is de uitdaging, die een goede aanvulling op de kernkwaliteit is. De uitdaging zorgt voor meer balans en daarmee dat we niet te veel doorslaan in onze kwaliteiten. De combinatie van kwaliteit met onze uitdaging maakt dat we veel minder in de valkuil terecht gaan komen. De uitdaging houdt onze kernbalans in evenwicht.

Wat is de allergie?
De allergie staat lijnrecht tegenover de kernkwaliteit. Wanneer iemand doorschiet in zijn uitdaging ontstaat het gevaar dat de kernkwaliteit doorschiet in een allergie.

Bij Passus Advies gebruiken de adviseurs bovenstaande methodiek in verschillende begeleidingstrajecten. Dit is een veelgebruikte, heldere en toegankelijke methode die je ook kunt gebruiken om bijvoorbeeld conflicten tussen leidinggevende en medewerkers te analyseren. Samen met de kandidaat gaan wij aan de slag met een actieplan om de uitdaging en kernkwaliteit meer in balans te krijgen.

Gea van Nimwegen, Loopbaanadviseur bij Passus Advies