Terwijl de sneeuwvlokken uit de lucht dwarrelen, dwalen mijn gedachten even terug naar eind 2018. Naar het moment waarop ik tijdens het werk naar de radio luister en mijn aandacht wordt gewekt als gepraat wordt over het meest irritante woord van 2018.

Ik weet nog dat mijn oren gespitst waren omdat ik benieuwd was welk woord dit jaar de eervolle 1e plaats zou krijgen in de lijst van jeukwoorden. Gedesillusioneerd was ik toen ik hoorde dat het woord ‘eigenaarschap’ deze verkiezing gewonnen had. Menen ze dit nu? Een woord dat ik regelmatig in mijn werk gebruik en dit veroorzaakt blijkbaar jeuk, bultjes en uitslag bij een groot deel van de Nederlandse bevolking? Ik was op dat moment eigenlijk best een beetje verbolgen. Hoezo een jeukwoord? En het woord jeukwoord mag overigens wat mij betreft linea recta opgenomen worden in de lijst van het meest irritante woord. Vanwege de drukte zo aan het einde van het jaar, heb ik het even gelaten voor wat het was.

Maar nu, terwijl ik gehypnotiseerd naar de sneeuwvlokken kijk, moet ik toch weer denken aan dat moment, aan het woord eigenaarschap en ik besef dat ik er alsnog iets over kwijt wil.

Eigenaarschap, voor sommige een woord waar men allergisch op reageert, maar voor mij en mijn collega’s een woord dat in ons vakgebied de lading beter dekt dan verantwoordelijk zijn voor.

Wij begeleiden mensen in hun zoektocht naar nieuw werk en in deze ondersteuning faciliteren wij en is de kandidaat eigenaar van het traject. Voor ons betekent dit niet alleen dat hij verantwoordelijk voor het traject is, nee sterker nog, de kandidaat is de trotse eigenaar van het traject. Wij als adviseur ondersteunen de kandidaat in wat hem of haar intrinsiek motiveert, maar het is de kandidaat die uiteindelijk de regie heeft, die besluit in beweging te komen, of niet.

Het woord eigenaarschap heeft een andere connotatie dan verantwoordelijk zijn voor. Want laten we wel wezen, als men verantwoordelijk is dan lijkt daar gevoelsmatig meer dwang achter te zitten en in het ontwikkelen c.q. coachen van mensen is dat nu eenmaal een no-go. Men moet het zelf willen. Bij eigenaarschap wordt de nadruk gelegd op een keuze hebben en de consequenties van deze keuze aanvaarden. Deze controle bevordert uiteindelijk de bereidwilligheid in het traject en daar kunnen wij wat mee.

Dus voor iedereen voor wie eigenaarschap bultjes oplevert, mijn welgemeende excuses, want dit woord blijft absoluut een onderdeel in mijn vocabulaire. En ik ben het er overigens mee eens dat je het woord in de juiste kaders moet kunnen plaatsen, maar geldt dat niet voor alle woorden? En voor wie het woord verkeerd valt omdat het de indruk wekt dat je zelf in actie moet komen, dan is dat wel precies zoals wij binnen Passus Advies het woord bedoelen. Wij faciliteren, jij hebt de regie.

Als je het aandurft om als eigenaar van jouw ontwikkel- of loopbaanvraagstuk aan de slag te gaan, dan zijn wij de partij om mee in gesprek te gaan.

Passus Blogger