Pas geleden zat ik op een zonnig weekend heerlijk op het strand bij te komen van één van mijn eerste werkweken na de vakantie. Genietend van de zon, het ruisen van de zee en nippend van mijn blikje bier had ik een boeiend gesprek met mijn schoonzus. Zij is al meer dan 20 jaar werkzaam in het primair onderwijs en samen spraken we over de verschillende veranderingen van de afgelopen 20 jaar in het onderwijs.

Gedurende het gesprek bemerkte ik de passie waarmee ze over haar vak vertelde en tegelijkertijd nam mijn bewondering toe. Tegenwoordig dien je als leerkracht over zoveel meer kwaliteiten
te beschikken dan alleen het overdragen van kennis op een groep kinderen.

Door de komst van passend onderwijs is binnen het onderwijs veel veranderd. Dit geldt voor zowel kinderen als leerkrachten. Scholen bieden onderwijs aan dat beter aansluit bij de ontwikkeling
van het kind. Kinderen kunnen hierdoor in een veilige omgeving groeien. Voor de leerkracht betekent dit wel een extra uitdaging. Een gemiddelde klas met 26 kinderen en dus 26 verschillende onderwijsbehoeften, dat vraagt veel van hen.

Op technologisch gebied heeft het onderwijs ook bepaald niet stil gestaan. Het Digiboard, digitale leermethodes en de komst van tablets en laptops voor kinderen. Onderwijs is hierdoor toegankelijker geworden en maakt het makkelijker om kinderen op hun niveau te blijven uitdagen.

De rol van ouders is in de afgelopen 20 jaar verschoven. Waar men eerst het onderwijs volledig toevertrouwde aan de leerkracht, zijn zij nu meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Omdat de leerkracht in verhouding veel tijd met een kind doorbrengt, ontstaat er een driehoeksrelatie. Dit heeft ook alles te maken met de komst van de brede school (voor- en naschoolse opvang). Ouders zijn daarnaast mondiger en directer geworden. Iets wat voor de leerkracht extra spanning op kan leveren.

Onderwijs is dus altijd in beweging geweest. Wel zie ik dat er meer dan vroeger, verschillende partijen (onderwijsassistenten, intern begeleiders en andere ondersteunende instanties) betrokken zijn bij de ontwikkeling en het onderwijs van onze kinderen. Het is met name de leerkracht die als een spin in het web schakelt met al die verschillende betrokkenen.

De taak van een leerkracht is de afgelopen jaren veelzijdiger en veeleisender geworden. Dit zijn aan het eind van ons gesprek mijn eerste conclusies. Als vader van drie kinderen in het primair onderwijs maak ik dit dagelijks van dichtbij mee.

Ik vraag me af in hoeverre het realistisch is dat een leerkracht voldoet aan het complete plaatje van alle kwaliteiten en vaardigheden die het vak deze dagen van ze vraagt? Wat ik wel weet is dat we in ieder geval zuinig moeten zijn op deze mensen en ze de waardering geven die ze verdienen.

Ik proost met mijn inmiddels warme blikje bier samen met mijn schoonzus op al die helden die dagelijks investeren in de toekomst van onze kinderen en daarmee bouwen aan de toekomst van onze maatschappij!