Werken op afstand. Nog geen jaar geleden was dit voor maar een handjevol mensen de normaalste zaak van de wereld. Toen kwam Covid19 en werd werken op afstand voor een veel grotere groep medewerkers een feit.
Vergaderen via Zoom of Teams, het was voor veel mensen een nieuwe ervaring, zo ook voor ons. Hoewel wij gewend zijn vanuit huis te werken tussen de afspraken door, als er een overleg was, reisden we allemaal naar ons hoofdkantoor: hét moment om je collega’s even fysiek te ontmoeten en om bij te praten. Niet alleen over werk, maar juist ook over andere dingen. We waren betrokken bij elkaar en wisten in grote lijnen hoe het met eenieder ging. Vanaf maart 2020 was dit ineens anders. We werden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken en zo kreeg het werken op afstand ook voor ons een andere betekenis. Niet meer naar het hoofdkantoor, geen fysieke meetings, nope, alles via onze laptop en telefoon. In een rap tempo heeft een ware digitale revolutie op onze werkvloer plaatsgevonden.

Het was even wennen, die online afspraken en vergaderingen. De constante confrontatie met jezelf in beeld of de hilariteit als je voor het eerst je hand opstak omdat je graag het woord wilde.
Maar een mens is wendbaarder dan je denkt, want sneller dan gedacht is het werken op afstand ingeburgerd en draaien we onze hand er niet meer voor om.

Wij – die ontzettend geloven in de kracht van persoonlijk contact – kwamen tot de ontdekking dat online afspraken in veel gevallen een prima alternatief is. We hebben geleerd zo effectief mogelijk te werken met het online afspreken. Dit doen we door heldere afspraken met elkaar te maken, te werken met een concrete agenda en een gespreksleider aan te stellen die de vergadering in goede banen kan leiden. Onze klanten kunnen we met deze werkwijze gelukkig online goed te woord staan.

Ook in onze individuele begeleiding met medewerkers merken we dat het online afspreken voordelen heeft. Tegelijkertijd staan onze adviseurs te springen om- naast het online coachen – ook weer fysiek met medewerkers aan de slag te kunnen. Mondjesmaat gebeurt dit weer, mits de omstandigheden het toelaten. Denk hierbij aan medewerkers die nauwelijks computervaardig zijn of medewerkers die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Hier hebben we creatieve oplossingen voor bedacht, zoals Skypen, opdrachten per post toesturen of al wandelend met elkaar in gesprek gaan op een rustige buitenlocatie.

Inmiddels zijn we een jaar later en werken we nog steeds op afstand. Het nieuwe van de beginsituatie is weggeëbd; we zijn inmiddels allemaal een pro als het gaat om vanachter een beeldscherm werken. Maar ook wij merken; de rek is er wel een beetje uit. Het gemis van collega’s en klanten fysiek ontmoeten wordt groter. De lange dagen achter een scherm aan je bureau op zolder bereiken de houdbaarheidsdatum. Het volledig werken op afstand draagt op de langere termijn voor de meesten niet bij aan de onderlinge verbinding.

Op dit moment is nog onduidelijk hoelang we op deze wijze zullen moeten blijven werken. Daarom is het belangrijk om in het hier en nu te kijken wie er binnen de organisatie digitaal op het tandvlees loopt. Hoe behoud je een goede verbinding tussen organisatie en medewerker? Want deze digitale revolutie eindigt niet wanneer we uit deze crisis komen. Natuurlijk gaan we de fysieke interactie weer opzoeken met elkaar, maar de verwachting is dat het werken op afstand een definitief plekje in ons arbeidsleven heeft veroverd. Het heeft ons namelijk ook veel opgeleverd. Denk aan minder fileleed en de efficiency van de werkoverleggen.

Daarom denk ik dat we ons werkgeluk in de toekomst niet meer kunnen halen uit het werken op kantoor en moeten we op zoek naar andere manieren om verbinding met elkaar te houden.
De digitale revolutie op de werkvloer is mede door Covid19 snel in gang gezet en dus is het belangrijk dit te verankeren in de organisatie. Om – zodra het weer kan – een mooie balans te creëren tussen werken op afstand en je collega’s en klanten weer ontmoeten.

We zullen nog even door moeten zetten, maar kunnen wel alvast genieten van het vooruitzicht dat we in de (nabije) toekomst profijt zullen hebben van alle voordelen die het werken op afstand met zich meebrengt gecombineerd met de kracht van echte ontmoetingen. Ik kan niet wachten!

Passus Blogger