Een krachtige partner in het gehele werkveld van ontwikkelen en begeleiden van werknemers. Een aanrader!

Duco Hoep – Secretaris Stichting beveiligingsfonds beveiligingsbranche

Verzuimtrainingen

Steeds vaker worden leidinggevenden direct verantwoordelijk voor het ziekteverzuim van hun medewerkers en hebben zij de rol van casemanager. Een rol die niet altijd gemakkelijk is. Het is vaak zoeken naar de balans tussen betrokkenheid en controle. En tevens naar hun rol en verantwoordelijkheden naar andere betrokken partijen als HR en de bedrijfsarts.
In de verzuimtraining van Passus Advies kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen: Leidinggevenden inzicht geven in het verloop van het verzuim op hun afdeling/ interpreteren van trends; bewustwording van hun verantwoordelijkheid bij het signaleren van dreigend uitval en het omgaan met verzuim; toelichten en stimuleren van hun relatie met andere betrokkenen zoals de HR adviseur en de bedrijfsarts; verscherpen van vaardigheden die nodig zijn bij lastige verzuimgesprekken; opstellen van een plan om verzuim binnen de eigen afdeling te beheersen en te voorkomen.