Wij hebben Passus Advies leren kennen als een betrouwbare partij met kennis van zaken en een sparringpartner op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hun werkwijze is praktisch en ze leveren maatwerk.

Olof King – directeur – Diabetes Vereniging Nederland

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid raakt organisaties en mensen. Bijna iedereen is het er over eens dat duurzame inzetbaarheid vandaag de dag een speerpunt moet zijn als het gaat om organisatie- en personeelsbeleid. Echter, duurzame inzetbaarheid is een veelomvattend begrip en roept direct veel vragen op. Welke thema’s vallen er onder duurzame inzetbaarheid? Welke thema’s spelen er binnen uw organisatie en vooral, waar begint u?

Duurzame inzetbaarheid gaat over het wendbaar maken en houden van organisaties en mensen. Om zo in te kunnen spelen op veranderingen binnen de organisatie maar ook op de markt.

Als het gaat om duurzame inzetbaarheid zijn wij er van overtuigd dat aandacht voor en investeren in medewerkers, de productiviteit verhoogt en een positief bedrijfsresultaat oplevert.
Passus Advies kiest er voor om in haar aanpak uit te gaan van het bestaande beleid van een organisatie. Gaat u actief met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag, dan bestaat de kans dat de uitkomsten van bijvoorbeeld gesprekken, onderzoek of uitkomsten van de Passus Advies Questionnaire vragen om een aanscherping en aanpassing van het bestaande beleid en de implementatie hiervan. U kunt hierbij denken aan het aannamebeleid, het bijstellen van functieprofielen, doorstroombeleid, gespreks- en beoordelingscyclus, maar bijvoorbeeld ook een aanpassing van het verzuimbeleid, denk hierbij bijvoorbeeld aan het instellen van een SMT en visie en imago. Passus Advies is hierin een adviseur en sparringpartner voor het management en Human Resources. En wil op basis van gemaakte keuzes, het management en de leidinggevenden faciliteren middels trainingen, workshops of individuele coaching, op maat en op basis van uw wensen.