‘Het beste medicijn tegen verzuim, is het serieus nemen van verzuimmanagement’

Verzuimmanagement

Verzuim is één van de weinige kostenposten waarmee we het HRM beleid meetbaar kunnen maken. Doorgaans is het ook een behoorlijke kostenpost. Verzuim is voor niemand leuk; voor de medewerker in kwestie niet, voor de collega’s niet en ook niet voor de organisatie.

Niet gek dus dat dit een belangrijk thema is binnen onze dienstverlening. Het verzuimpercentage geeft ook een goede indicatie van hoe het gesteld is met de gezondheid en vitaliteit binnen een organisatie. Per branche zitten hier nog wel nuanceverschillen in, maar we hebben allemaal wel een beeld van een ‘acceptabel’ verzuimpercentage. Uitval kan immers niet volledig voorkomen worden, helaas.

In zijn algemeenheid kunnen we wel stellen dat er binnen het Nederlandse arbeidsklimaat nog te weinig preventieve aandacht is voor ziekteverzuim; we komen pas in actie als er al sprake is van verzuim en dan zijn we 9 van de 10 keer te laat. Ook zien we vaak dat er de eerste periode na een ziekmelding te reactief gehandeld wordt, met als gevolg dat medewerkers veelal langer uitvallen dan noodzakelijk met alle gevolgen van dien.
Verzuim is een onderdeel van het personeelsbeleid waar men over het algemeen niet heel enthousiast van wordt en ook niet direct graag mee bezig is. Voor organisaties is het zoeken naar de juiste balans tussen controle en betrokkenheid.

Door aan de voorkant de visie op verzuim helder te hebben en duidelijkheid te creëren over de rolverdeling, verantwoordelijkheden en taken op het gebied van verzuimbeleid, kan bespaard worden op deze kostenpost. Daarnaast wilt u als goed werkgever op correcte en menselijke wijze omgaan met het verzuim van uw medewerkers.
Passus Advies kan ondersteuning bieden in het helder krijgen van uw huidige situatie omtrent verzuim en hier advies over uitbrengen. Heeft u een hoog ziekteverzuimcijfer en wilt u onderzoeken waar de oorzaak ligt? Wij zoeken het voor u uit en wij adviseren u hoe u het anders aan zou kunnen pakken en, misschien nog wel belangrijker, wat u kunt doen vanuit een preventieve sfeer. Dit blijft niet bij een papieren advies; de professionals van Passus Advies begeleiden dit traject ook graag op de werkvloer zelf met de betrokken partijen.
Naast het handen en voeten geven aan het verzuimbeleid van een organisatie, is het ook van belang om trends en signalen te kunnen omvormen naar dagelijks beleid.

Daarnaast kan Passus Advies de lopende verzuimdossiers screenen op enerzijds volledigheid ten aanzien van de Wet Verbetering Poortwachter en anderzijds vanuit de visie van de werkgever; zijn alle benodigde activiteiten adequaat ingezet?