‘De enige zekerheid is verandering’

Verandermanagement

Werkgevers en medewerkers zijn in hun dagelijkse leven onderhevig aan ontwikkelingen en veranderingen. Deze veranderingen lijken elkaar steeds sneller op te volgen. We kunnen te maken krijgen met interne veranderingen; veranderingen waar we tot op zeker hoogte invloed op kunnen uitoefenen, of externe veranderingen. Deze laatste kunnen ook vrij onverwachts ontstaan (denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis).
Opereren binnen deze markt vraagt dus wel wat van werkgevers en medewerkers. Verandering hoort er inmiddels gewoon bij en zullen we moeten omarmen. In onze visie doen we dat door werkgevers en medewerkers wendbaar te maken én houden. Dat klinkt echter makkelijker dan het in de praktijk kan zijn. De praktijk is immers weerbarstig en zal per organisatie verschillen.

Passus Advies ziet de mensen binnen een organisatie als sleutel voor succes. Deze zogenaamde ‘zachte’ kant verdient de aandacht. Natuurlijk, als organisatie kun je je zo goed mogelijk voorbereiden op veranderingen door de meest recente technologieën te gebruiken, op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op de markt of binnen de branche, maar uiteindelijk is het de mens die hiermee aan de slag moet en het werkbaar moet maken.
Gedrag en interactie tussen mensen bepalen voor grote mate het succes van een verandering. Dat er iets verandert is een feit, maar de manier waarop we hiermee omgaan is doorslaggevend. Denk niet in problemen maar in oplossingen. Maak medewerkers verantwoordelijk, maak ze sterker, faciliteer ze waar nodig en blijf de dialoog aan gaan.

Wij ondersteunen organisaties en medewerkers graag in dit proces. Passus Advies heeft een praktische, oplossingsgerichte manier van werken en geeft de medewerkers hierbij een cruciale rol.
Hierbij valt te denken aan trainingen, coaching van medewerkers en het opzetten van een veranderprogramma. Wat de aanpak ook wordt; het is altijd maatwerk en toegespitst op de vraag van de klant en passend bij de dagelijkse (werk)praktijk.