Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden gedaan door een team van mensen

– Steve Jobs –

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling staat voor het bevorderen van inzichten in de samenwerking en het ontwikkelen van de interactie en communicatie binnen het team.
Passus Advies bekijkt samen met u welk doel bereikt moet worden en in welke fase het team zich bevindt ten opzichte van dit doel. Aan de hand daarvan stellen we een programma samen dat het onderlinge vertrouwen vergroot, ieders bijdrage aan het team verheldert, commitment en doelen van het team vaststelt en verantwoordelijkheden duidelijk maakt.

Het resultaat van de training teamontwikkeling door Passus Advies is dat het individu binnen het team meer inzicht heeft in eigen vaardigheden en gedrag en in die van de teamgenoten. Hierdoor kan het team meer bewust gebruik maken van eigen en andermans kwaliteiten. Vertrouwen, samenwerking en communicatievaardigheden van het team zijn vergroot. Teamgenoten kunnen elkaar gerichter coachen, feedback geven en zelf ontvangen. Dit levert een positieve bijdrage aan de doelstellingen van het betreffende team, de afdeling en de totale organisatie.

Een belangrijk onderdeel van de teamontwikkeling is de inzet van de DISC gedrags- en/of drijfverenanalyse. Met een DISC gedragsanalyse wordt duidelijk in kaart gebracht hoe uw team verdeeld is als het gaat om gedragsvoorkeuren. Met een drijfverenanalyse worden innerlijke motivatoren gemeten. Inzicht in welke gedragsvoorkeuren elk individu binnen een team heeft, geeft weer waar de kwaliteiten en aandachtspunten individueel maar ook op teamniveau liggen. Drijfveren zetten aan tot actie en zijn belangrijk in wat iemand motiveert of demotiveert.

De uitkomsten van het teamprofiel worden gekoppeld aan de doelstellingen die het team heeft meegekregen vanuit de organisatie. Zo wordt helder gemaakt waar de kwaliteiten en valkuilen van het team zitten ten opzichte van de doelstellingen. Aansluitend kan een actieplan worden opgesteld en kunnen de teamtaken en rollen worden (her)verdeeld.

Geïnteresseerd? Neem vooral contact met ons op, we vertellen er graag over.