‘Geef mensen de kans het verschil te maken en ze komen in beweging’

Onderzoek en advies Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid raakt organisaties en mensen. Bijna iedereen is het erover eens dat duurzame inzetbaarheid vandaag de dag een speerpunt moet zijn als het gaat om organisatie- en personeelsbeleid. Echter, duurzame inzetbaarheid is een veelomvattend begrip en roept direct veel vragen op. Welke thema’s vallen er onder duurzame inzetbaarheid? Welke thema’s spelen er binnen uw organisatie en vooral, waar begint u? Wat kost het u en zeker zo belangrijk, wat  levert het u op?

In onze visie draait het om het wendbaar maken én houden van organisaties en haar medewerkers. Zo kan men blijven anticiperen op onvermijdbare veranderingen. Daarnaast heeft aandacht voor en investeren in medewerkers een positief effect. Effect op de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers en daarmee ook op de productiviteit, het bedrijfsresultaat en uw imago als aantrekkelijk werkgever.

Passus Advies is partner van het Nationaal Platform voor Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) en heeft hiermee toegang tot het innovatieve en onafhankelijke kennisnetwerk. Hiermee houden wij onze kennis up-to-date. Het partnerschap stelt ons daarnaast in staat duurzame inzetbaarheidstools in te zetten die ontwikkeld zijn door TNO. U haalt hiermee een sparringpartner in huis die volledig geëquipeerd is op het gebied van duurzame inzetbaarheid

Passus Advies maakt duurzame inzetbaarheid concreet, praktisch en persoonlijk om uiteindelijk preventief te werk te kunnen gaan. Ons uitgangspunt is niet alleen het bestaande beleid, maar ook juist de bestaande praktijk. Geen revolutie maar evolutie. U als organisatie speelt daarom in het onderzoek een grote rol.

Wij doen geen uitgebreide scans waarmee uw bedrijf volledig doorgelicht en onder de loep gelegd wordt met als uitkomst dikke en uitgebreide rapportages. Wij doen praktisch onderzoek en daaruit voortvloeiend geven we u advies op basis waarvan u keuzes kunt maken voor uw organisatie en waarmee u direct aan de slag kunt. Wij streven ernaar adviseur en sparringpartner te zijn voor het management en HRM en duurzame inzetbaarheid en commitment te creëren bij uw medewerkers.

Hiernaast vindt u onze flyer over duurzame inzetbaarheid en onze aanpak schematisch weergegeven. Voor meer vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Download hier onze werkwijze