‘Geef mensen de kans het verschil te maken en ze komen in beweging’

Onderzoek en advies Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid; het is een term die veel wordt gebruikt in de markt. Iedereen heeft het erover en er wordt veel over geschreven. Tegelijkertijd is het een veelomvattend begrip en is het lastig voor organisaties en medewerkers om hier concreet handen en voeten aan te geven. De term roept in eerste instantie alleen maar meer vragen op; wat is duurzame inzetbaarheid en welke thema’s spelen er binnen de organisatie? Maar vooral, waar te beginnen?

In de jaren dat Passus Advies organisaties en medewerkers heeft mogen begeleiden op dit thema, is één ding heel duidelijk geworden; duurzame inzetbaarheid draait om het wendbaar maken én houden van organisaties en haar medewerkers. Wendbaar genoeg om te kunnen blijven inspelen op veranderingen en ontwikkeling buiten onze invloed.
Ten tweede menen wij dat aandacht hebben voor duurzame inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel organisatie als medewerker. Organisaties die duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda hebben staan, en hierbij de dialoog aangaan met hun medewerkers, zijn in staat om in te spelen op de behoeften van de medewerkers. Hierdoor worden en blijven medewerkers vitaal, ontwikkelbaar en flexibel. Investeren in en aandacht hebben voor medewerkers heeft een positief effect op de werksfeer en uiteindelijk het bedrijfsresultaat.

Passus Advies is partner van het Nationaal Platform voor Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) en heeft hiermee toegang tot het innovatieve en onafhankelijke kennisnetwerk. Hiermee houden wij onze kennis up-to-date. Het partnerschap stelt ons in staat diverse duurzame inzetbaarheidstools in te zetten, gericht op thema’s zoals gezondheid, arbeidsvoorwaarden, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en arbeidsomstandigheden, die ontwikkeld zijn door TNO. Wij zijn dus volledig geëquipeerd op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Passus Advies maakt duurzame inzetbaarheid concreet, praktisch en persoonlijk om uiteindelijk preventief te werk te kunnen gaan. Ons uitgangspunt is niet alleen het bestaande beleid, maar ook juist de bestaande praktijk. Geen revolutie maar evolutie. U als organisatie speelt daarom in het onderzoek een grote rol.
Wij doen geen uitgebreide scans waarmee uw bedrijf volledig doorgelicht en onder de loep gelegd wordt met als uitkomst dikke en uitgebreide rapportages. Wij doen praktisch onderzoek, betrekken van begin af aan de medewerkers bij het proces zodat ook zij verantwoordelijk worden voor het succes van het project, en daaruit voortvloeiend geven we u advies op basis waarvan u keuzes kunt maken voor uw organisatie en waarmee u direct aan de slag kunt. Ook in de uitvoering van het beleid, zijn wij u graag van dienst. Want het advies is pas het begin; daarna zullen de aanbevelingen geïmplementeerd moeten worden.

Wij streven ernaar adviseur en sparringpartner te zijn voor het management en HRM en duurzame inzetbaarheid en commitment te creëren bij uw medewerkers.
Hiernaast vindt u onze flyer over duurzame inzetbaarheid en onze aanpak schematisch weergegeven. Voor meer vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Download hier onze werkwijze