Grote veranderingen komen tot stand door kleine stapjes te nemen in de richting van je doel.

– Robert Maurer –

Duurzaam Ontwikkelen & Veranderen

Stilstand is achteruitgang. Organisaties maar ook de medewerkers zijn continue in beweging. Organisaties en hun medewerkers moeten zich steeds aanpassen aan veranderende marktvragen en concurrenten het hoofd blijven bieden. Daarnaast vragen CAO partners en bedrijfsdoelstellingen vaak ook de nodige aanpassingen.

Medewerkers bewegen ook, vanuit de levensfase waarin ze zich bevinden, de ambitie die zij hebben, of doordat hun (organisatie)omgeving veranderd.
Passus Advies kan met haar ondersteuning vanuit verschillende invalshoeken uitkomst bieden, voor zowel de werkgever als de medewerker.