Grote veranderingen komen tot stand door kleine stapjes te nemen in de richting van je doel.

– Robert Maurer –

Duurzaam Ontwikkelen & Veranderen

De huidige arbeidsmarkt is onderhevig aan veel ontwikkelingen en veranderingen. Daarnaast zijn organisaties en medewerkers op hun beurt ook veeleisend geworden, en ligt het accent op weerbaarheid en flexibiliteit.
Organisaties en medewerkers zijn continu in beweging; zij moeten zich steeds aanpassen aan veranderende marktvragen en doorontwikkelde technologieën. Tegelijkertijd zijn beide partijen kritischer geworden; zij stellen hoge eisen aan elkaar en een langdurige relatie is niet meer vanzelfsprekend; daar moet hard voor gewerkt worden.

Voor organisaties geldt dat ze zich moeten profileren als goed werkgever, met goed uitgewerkte en flexibele arbeidsvoorwaarden, een veilige werkomgeving, maatschappelijk betrokken zijn,
Medewerkers moeten op hun beurt een ‘heel leven blijven leren’ en zijn verantwoordelijk voor hun eigen duurzame inzetbaarheid; waar liggen mijn kansen, op welke punten moet ik mij blijven ontwikkelen om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Ambities en interesses veranderen, men wordt ouder waardoor behoeften kunnen veranderen, bepaalde levensfasen vragen om andere ondersteuning vanuit de werkgever en ondertussen blijft het van groot belang dat er sprake is van binding met een organisatie en collega’s.

Het is nogal veel. Probeer in deze wirwar van behoeften, ontwikkelingen en veranderingen maar staande te blijven als organisatie en als medewerker. Door je wendbaarheid en weerbaarheid te vergroten. Door te investeren in duurzaam ontwikkelen en veranderen.
Passus Advies kan met haar expertise vanuit verschillende hoeken uitkomst bieden, voor zowel organisatie als medewerker.

Onze adviseurs delen graag hun kennis

Maak gebruik van onze whitepapers