Outplacement is in de huidige tijd niet meer weg te denken wanneer door een reorganisatie of individuele kwestie het arbeidscontract van de medewerker wordt beëindigd. Outplacement is in veel gevallen onderdeel van een sociaal plan dat wordt afgesproken met de sociale partners wanneer het een collectief ontslag betreft. Daarnaast is outplacement veelvuldig een onderdeel van een vaststellingsovereenkomst die tussen medewerker en werkgever wordt afgesloten.

Er zijn verschillende betekenissen van outplacement:
• Activiteiten die erop gericht zijn om de werknemer buiten de eigen organisatie duurzaam werk te laten vinden.
• Begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij opstarten van een activiteit als zelfstandige.
• Het voor rekening van een werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers, die een andere passende werkkring of carrière bestemming moeten vinden. Het beoogde resultaat van outplacement is dat een werknemer duurzaam is herplaatst op een baan bij een andere werkgever of dat een andere passende oplossing is gerealiseerd.

Van belang voor de werknemer die in aanmerking komt voor outplacement is wat voor hem of haar de toegevoegde waarde is om een begeleidingstraject te volgen. Zoals de definities van outplacement beschrijven, staat het vinden van een nieuwe baan of starten als zelfstandig ondernemer als doel vermeld. Outplacement gaat verder dan het vinden van een nieuwe baan of zelfstandig ondernemerschap. De acties om het doel te bereiken is een belangrijk onderdeel van outplacement. De vragen: wie ben ik? wat kan ik? en wat wil ik? zijn dan ook vragen die in het begeleidingstraject centraal staat. Voordat er met deze vragen aan de slag gegaan wordt is het van belang hoe het ontslag ervaren wordt. Rouwverwerking kan en is een belangrijk onderdeel van de begeleiding.

 

Weten hoe Passus Advies u kan helpen met uw outplacement project? Lees dan hier verder en bekijk de folder.