De werknemer die in aanmerking komt voor outplacement heeft geen verplichting om deel te nemen aan begeleiding. Het is een vrijwillige keuze om outplacement te volgen. Hier zit ook het belangrijke verschil tussen outplacement en re-integratie. Outplacement en re-integratie 2e spoor begeleiding wordt nog wel eens met elkaar verward. Naast dat outplacement geen verplicht karakter heeft, is dit bij re-integratie 2e spoor wel het geval vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Bij re-integratie 2e spoor is de oorzaak ziekte. Wanneer een medewerker een jaar ziek is en op korte termijn niet terug kan keren in eigen- of aangepast werk dient er een re-integratie 2e spoortraject ingezet te worden.