Er is ook een duidelijk verschil tussen outplacement met loopbaanbegeleiding. Bij outplacement is er altijd sprake van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bij loopbaanontwikkeling is dit doorgaans niet het geval. Bij loopbaanontwikkeling gaat de medewerker onderzoeken wat zijn volgende stap in zijn of haar carrière kan zijn. Het resultaat kan zijn dat de medewerker binnen de organisatie waar deze werkzaam is een stap kan maken of een ontwikkeltraject gaat volgen. Natuurlijk kan de uitkomst zijn dat er afscheid genomen gaat worden bij de huidige werkgever omdat het werk niet meer passend is. Dit kan dan leiden tot outplacement.
De overeenkomst tussen outplacement en loopbaanbegeleiding is de ontwikkeling van het individu. Bij beide diensten staat de persoonlijke ontwikkelingen, werken aan competenties en inzicht krijgen in kwaliteiten centraal. Instrumenten die ingezet worden in outplacementtrajecten worden ook ingezet bij loopbaanbegeleiding.