In ons re-integratiewerk bij opdrachtgevers hebben wij altijd nauw contact met de arbodienstverleners die betrokken zijn bij de verzuimcases.

Het is dan ook een prioriteit om een goede relatie met de casemanagers en/of arbo-professionals op te bouwen. Bij de arbodienstverleners waarmee we al langere tijd samenwerken is de toegevoegde waarde van een goede relatie goed terug te zien. Zij weten ons namelijk ook te vinden om over een inhoudelijke casus te sparren of onze mening te horen over de aanpak in een dossier. Dat is ons uitgangspunt, we willen partner zijn. Met alleen sparren ben je er natuurlijk niet.

De afgelopen jaren hebben wij samen met arbodienstverleners veel geïnvesteerd in de samenwerking. Arbodienstverlening en re-integratiebegeleiding zijn twee verschillende vakgebieden met duidelijke raakvlakken. Door regelmatig evaluaties te houden en themabijeenkomsten te organiseren, merken wij dat er meer duidelijkheid en beeld ontstaat over elkaars vakgebied. Hierdoor hebben we vaak aan één woord genoeg. Investeren in communicatie en deskundigheid verbetert de dienstverlening.

Om de werelden in elkaar over te laten lopen heeft Passus Advies “het Lagerhuis” geïntroduceerd. Sessies waar we aan de hand van stellingen interessante thema’s of kritische zaken aan de orde stellen. Vooral de combinatie van kritische stellingen en een doelgroep bestaande uit artsen, arbeidsdeskundigen, casemanagers en verzuimspecialisten geeft de aanpak van “het Lagerhuis” een mooi discussieplatform. Deze sessies halen de tegenstellingen eruit waarop je vervolgens weer voort kunt borduren. Met als resultaat dat de verzuimprofessionals elkaar beter gaan begrijpen en vinden. Kortom: het mes snijdt aan 2 kanten.

De intensieve samenwerking enthousiasmeert onze opdrachtgevers want door de goede regelmatige communicatie worden zij voor een groot gedeelte ontzorgd. Voor de opdrachtgever positief, voor de arbodienstverleners en Passus Advies de start van een duurzame relatie met de opdrachtgevers.

Wil je als arbo-professional voor je team ook een sessie “Lagerhuis”? Neem vooral contact met ons op.