In veel CAO’s of bedrijfsreglementen worden afspraken over loopbaanontwikkeling en begeleiding vastgelegd.

Op dit punt zijn vakbonden en werkgevers het veelal eens; loopbaanplanning is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Toch blijkt het in de praktijk heel moeilijk om dit goed in te bedden in de organisatie.

Een actieve en betrokken HR manager van een patiëntenvereniging wil hier verandering in aanbrengen en heeft  Passus Advies gevraagd om mee te denken over een passende, structurele oplossing. In de CAO was een loopbaanbudget per medewerker opgenomen, maar hier werd nauwelijks gebruik van gemaakt. Dit terwijl medewerkers niet per definitie tevreden waren met de baan of met hun toekomstmogelijkheden die ze geboden kregen. Er is afgesproken om de medewerkers zelf de regie (en daarmee de verantwoordelijkheid) te laten nemen, maar ze hierbij wel actief te ondersteunen.

Alle medewerkers hebben een gesprek van 1,5 uur gevoerd met een adviseur van Passus Advies. Samen met de adviseur is een kort en praktisch plan van aanpak gemaakt waarin hun keuze qua loopbaanbudget  wordt meegenomen. Op deze manier worden de medewerkers gestimuleerd om kritisch na te denken over bepaalde keuzes die ze wel of niet willen maken, wat voor- en nadelen van de keuzes zijn voor zichzelf en voor de organisatie en hoe ze deze keuzes het beste kunnen bespreken met hun leidinggevende. Door gebruik te maken van een extern adviseur voelen de medewerkers zich vrij om hardop uit te spreken wat denken en voelen  en daarmee zijn de gesprekken zeer effectief en vruchtbaar te noemen.

De HR manager merkt op dat sindsdien iedereen veel bewuster is van de eigen verantwoordelijkheid aangaande hun loopbaanontwikkeling, maar dat ze zich hierin ook meer gesteund en gesterkt voelen door hun werkgever. Al met al een praktisch, laagdrempelige actie met veel positieve impact voor de hele organisatie.