“Onze medewerkers zijn bij jullie in goede handen”

Liemersnovum en Passus Advies werken al wat jaartjes met elkaar samen. Met een nieuwsbrief over het onderwijs was het bijna vanzelfsprekend om met Olga Weenink, Personeelsadviseur bij Liemersnovum in gesprek te gaan. En gelukkig wilde ze hieraan meewerken! Liemersnovum is een Scholengroep Primair onderwijs die bestaat uit 24 scholen in de regio Zevenaar, Duiven, Westervoort en Montferland met zo’n 500 medewerkers in dienst. Niet bepaald een kleine club dus.

Wat doet Passus Advies vooral voor jullie stichting?
“Wij schakelen jullie voornamelijk in als er in het kader van verzuim een 2e spoor traject ingezet moet worden. Ook doen jullie coachtrajecten in het 1e spoor, vanuit een preventieve insteek, om zo te kijken of een verzuimcase eerder opgelost kan worden”.

Jullie schakelen Passus Advies al een behoorlijke tijd in; hoe ervaren jullie deze samenwerking?
“Wat ik vooral heel prettig vind is dat de mensen van Passus Advies erg benaderbaar zijn”. Wat bedoel je hier precies mee? “Nou, er wordt snel gereageerd, er is persoonlijk contact, ik heb een vast aanspreekpunt en beloftes worden nagekomen. Het maakt niet uit met wie ik spreek van Passus Advies, de communicatie is altijd goed. Daarnaast hebben jullie – niet geheel onbelangrijk – veel relevante kennis in huis”, aldus Olga. Ze vult vervolgens aan dat je op het gebied van re-integratie echt door Passus Advies ontzorgd wordt. “Met 500 medewerkers moet ik mijn tijd efficiënt en effectief benutten en het is prettig om te weten dat wanneer ik een verzuimcase overhandig aan jullie, ik weet dat ik goed op de hoogte gehouden word en goede actuele rapportages ontvang. Onze medewerkers zijn bij jullie in goede handen”.

Wat zijn nu specifieke knelpunten waar het onderwijs mee te kampen heeft?
“Met stip op 1 is dat toch wel het lerarentekort. Gelukkig krijgen wij het elk jaar nog voor elkaar om onze vacatures goed in te vullen. Hier besteden we ook veel tijd en aandacht aan in samenwerking met Personeelscluster Oost Nederland (PON). Door het lerarentekort is de vervangingspool echter kwetsbaar”.

En toen kwam in 2020 de coronacrisis. Wat heeft het moeten overschakelen op onderwijs op afstand jullie gebracht?
“Ik denk dat de digitalisering hierdoor binnen het onderwijs een hoge vlucht genomen heeft. Je kon het niet meer naast je neerleggen. Het mooie was dat er direct een enorme bereidheid was elkaar hierin te helpen. Dus ja, ondanks alle stress, hebben we er ook zeker iets aan overgehouden”.

Wat voor interventies zou het onderwijs helpen?
“Hoewel we totaal niet ontevreden zijn met hoe de directeuren bijvoorbeeld omgaan met verzuim op hun school, denken we er wel aan om onze directeuren het ‘goede gesprek’ aan te gaan bieden. Vooral over hoe bepaalde zaken bespreekbaar te maken met hun medewerkers. Binnen Liemersnovum wordt veel aandacht besteed aan de interne mobiliteit, dit is jaarlijks een belangrijk speerpunt. Dus duurzame inzetbaarheid blijft een punt van aandacht”.

Olga vertelt dat de arbodienst waar zij mee werken ook een belangrijke rol speelt; Liemersnovum heeft ondanks de coronacrisis een laag verzuim. Ze sluit af met de opmerking: “een goede samenwerking tussen alle partijen en de keuze met wie je in zee gaat doen ertoe!”

Daar zijn wij het helemaal mee eens Olga!

Hoewel we ‘slechts’ een fractie van de problematieken uit het onderwijs besproken hebben, was het erg prettig om vanuit Olga te horen welke uitdagingen er liggen en vooral om te horen dat de tevredenheid over de samenwerking wederzijds is. Dankjewel Olga voor dit mooie en interessante interview.