Een directeur van een ICT bedrijf kwam met deze opmerking bij een adviseur van Passus Advies. Er werkte al 8 jaar een hele capabele medewerker bij hem, die hij sinds kort een MT functie heeft gegeven. Maar dit blijkt een minder groot succes dan hij had verwacht. De andere MT leden schatten hem niet op waarde en zijn medewerkers klagen dat hij te weinig zichtbaar voor hen is. Omdat de directeur hem niet kwijt wil en nog steeds gelooft  in zijn meerwaarde voor het MT, is er besloten om een adviseur van Passus Advies  in te schakelen die een coachtraject met hem opstart.

Door de gesprekken met de adviseur, ondersteund door een aantal concrete opdrachten wordt al snel duidelijk waar de verbeterpunten liggen. Deels zit dit in zijn manier van communiceren (gedrag) en deels in zijn wijze van werkplanning (vaardigheden). Door deze “pijnpunten” boven water te krijgen en de medewerker zijn eigen gedrag te laten herkennen kunnen er snel stappen gezet worden ter verbetering. De medewerker kan aan de slag met zijn eigen actieplan en de voortgang wordt periodiek besproken met de adviseur. In een tussentijdse evaluatie met de directeur blijkt al dat de medewerker flinke progressie heeft gemaakt. Aan het einde van de rit was het niet alleen voor de directeur duidelijk dat hij van grote meerwaarde was in zijn nieuwe rol. Ook voor zijn medewerkers, zijn collega-MT-leden en ook voor hemzelf was het duidelijk geworden dat hij op de goede plek zit.

Veranderingen van taken, functie etc hebben hoe dan ook impact op een medewerker. Soms is het goed om de medewerker zelf op ontdekking te sturen en hem hier of daar te voorzien van tips. Niet in alle gevallen is dit echter genoeg. Door bepaalde blinde vlekken aangaande het gedrag of gemis van een aantal basis vaardigheden kan iemand niet alleen een achterstand op lopen, maar soms zelfs ook schade. Iemand die vol vertrouwen was, wordt ineens onzeker. Iemand die high potential was, ineens een twijfelgeval. Een situatie die voor niemand goed is.

Waarom jaren investeren in kennis en kunde van een medewerker om het vervolgens zo makkelijk weg te laten stromen? Gelukkig zien steeds meer van onze klanten in dat door te investeren in een aantal coachsessies, grote stappen gemaakt kunnen worden en veel teleurstelling voorkomen.