Het UWV heeft gisteren een addendum op de Werkwijzer Poortwachter op haar website geplaatst waarin de nieuwe richtlijnen en beoordelingscriteria vermeld staan ten aanzien van de Wet Verbetering Poortwachter in combinatie met de huidige COVID-19 problematiek. In het kort komt het erop neer dat het UWV de RIV-toets blijft uitvoeren en dat er van werkgevers verwacht wordt dat de re-integratieverantwoordelijkheden en verplichtingen normaal worden opgepakt. 

Indien op aangeven van de werkgever door COVID-19 bepaalde inspanningen niet verricht kunnen worden, is coulance, dan wel maatwerk aan de orde en weegt UWV of dit een deugdelijke grond is voor de nagelaten inspanningen. Zo niet, dan wordt een loondoorbetalingsverplichting / loonsanctie opgelegd. De boodschap hierbij is: doe wat noodzakelijk en mogelijk is en mocht dat niet lukken, maak het inzichtelijk, leg vast wat er gedaan is. Geef aan welke noodzakelijke informatie of acties ontbreken en geef goed aan waarom die niet kunnen plaatsvinden en/of waarom er geen alternatieven zijn. 

Passus Advies is in de huidige omstandigheden goed gefaciliteerd om binnen de kaders van de WVP en de huidige COVID-19 problematiek de dienstverlening voor werkgevers en werknemers naar behoren uit te blijven voeren.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.