Passus Advies verzorgt al jaren op maat verzuimtrainingen voor haar klanten. Vaak kiest men voor deze training vanwege de wens om de verantwoordelijkheid voor het verzuimbeleid in de lijn te leggen en de lijn hier goed op voor te bereiden.

De laatste tijd zien we de vraag naar een verzuimtraining behoorlijk toenemen. Liselotte van den Berg, trainer bij Passus Advies, vermoedt dat de krapte op de arbeidsmarkt en daarmee de schaarste aan goed personeel, hier een rol in speelt. Het belang van het behouden van medewerkers is nog belangrijker geworden. Liselotte: ‘Veel organisaties zien in dat met een goed uitgevoerd en geborgd verzuimbeleid de stap naar preventie gemakkelijker gezet kan worden. Immers, kennis over wat er speelt en leeft binnen de organisatie helpt om beter in te spelen op de belastbaarheid van medewerkers en voorkomt uitval op de langere termijn.’

Onze verzuimtraining is opgebouwd uit drie bijeenkomsten:

  • In de eerste bijeenkomst is er aandacht voor de theorie omtrent verzuim en wetgeving en speelt het huidige verzuimbeleid van de organisatie een belangrijke rol.
  • In de tweede bijeenkomst staat de praktijk centraal. Aan de hand van casuïstiek wordt geoefend met diverse werkvormen.
  • In de laatste terugkombijeenkomst worden ervaringen en successen gedeeld. Hoe is het in de praktijk gegaan met wat men geleerd heeft? Wat gaat al goed en wat kan beter?

Liselotte legt uit waarom onze trainingen zo zijn opgebouwd: ‘De koppeling met de dagelijkse praktijk van de klant is het uitgangspunt in onze trainingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en casuïstiek, maar ook middels praktische handvatten wordt de training op maat gemaakt. Door te werken vanuit hun eigen praktijk beklijft de materie beter. Uiteindelijk gaat het erom dat leidinggevenden na de training écht aan de slag kunnen en zich vertrouwd voelen met de nieuw geleerde kennis en vaardigheden.’

De laatste bijeenkomst wordt ook gezien als een terugkomsesssie waarin nazorg centraal staat. Liselotte: ‘Te vaak zien we dat deelnemers erg enthousiast zijn over een training, maar dat ze een dag later alweer opgeslokt worden door de waan van de dag en het geleerde niet in de praktijk kunnen brengen. Dit willen wij voorkomen met onze opzet van de verzuimtraining. Juist door meerdere momenten stil te staan bij het thema verzuim en het te borgen in het dagelijkse proces.’

Na de afronding van de verzuimtraining blijven we onze klanten uiteraard ondersteunen. Zo bieden we individuele coaching aan leidinggevenden aan die nog wat extra ondersteuning wensen. Daarnaast organiseren wij regelmatig intervisiemomenten met het leidinggevend kader om de lopende verzuimdossiers blijvend onder de aandacht te houden en dit heel concreet met elkaar te bespreken.

Ook een op maat verzuimtraining voor uw organisatie? Neem dan contact op met Liselotte van den Berg via nummer 06-38 77 23 59. Zij vertelt u graag meer over. Of u leest alvast onze Flyer verzuimtraining 2022