Vandaag, 16 juni, is het de internationale dag van het Afrikaanse kind. Wij, van Passus advies, vinden het belangrijk hier extra aandacht aan te besteden. Sinds 2012  zijn we als organisatie verbonden aan ChildsLife, een organisatie die zich inzet voor de kwetsbare kinderen in Afrika. Het eerste project waarbij we de samenwerking met ChildsLife zijn aangegaan was een project waarbij HIV moeders een training kregen om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan in de sloppenwijken om zo een betere toekomst op te kunnen bouwen, ook voor hun kinderen. Een mooie link naar onze werkzaamheden, de loopbaanbegeleiding. Ieder jaar adopteren wij, in samenwerking met ChildsLife, een nieuw project waarbij het Afrikaanse kind centraal staat.

Op deze dag staan we, overal ter wereld, stil bij de benarde omstandigheden waarin veel kinderen in Afrika opgroeien Er wordt aandacht gevraagd voor verbetering van onderwijs, voedselzekerheid, gezondheidszorg en betere maatschappelijke kansen.

In Sub-Sahara Afrika alleen gaan ruim 30 miljoen kinderen niet naar school. En miljoenen kinderen die wel naar school gaan, krijgen geen goed onderwijs.

In de Westerse wereld is onderwijs vanzelfsprekend. Als je 4 of 5 wordt begin je op de basisschool. Onderwijs is de sleutel tot een toekomst zonder armoede. Zo ook met gezondheidszorg. Als je ziek bent ga je naar een arts of ziekenhuis. De rekening wordt gestuurd naar de zorgverzekeraar.

Veel mensen in Afrika hebben zeer beperkte toegang tot gezondheidszorg. Daarbij betalen zij vaak alle kosten voor gezondheidszorg contant en uit eigen zak. Mensen kunnen deze kosten niet opbrengen. Ziektekosten leiden daarom tot grotere armoede; vee wordt verkocht en schoolgeld voor de kinderen kan niet meer voldaan worden.

ChildsLife zet zich in voor kwetsbare kinderen in Afrika. ChildsLife biedt kinderen de kans op een toekomst zonder armoede. ChildsLife heeft een uitgebreid en duurzaam ontwikkelingsprogramma gericht op onderwijs, voedselzekerheid, WASH en zorg voor kinderen en hun omringende gemeenschap. Samen met de lokale bevolking en lokale partners, werkt ChildsLife aan oplossingen die zorgen voor zelfredzaamheid.

Ook in tijden van nood, zoals in de huidige corona crisis, vecht ChildsLife met man en macht om kwetsbare gezinnen in sloppenwijken van extra ondersteuning te voorzien met de distributie van voeding, hygiëne producten, mondkapjes en informatie over COVID-19.

Ook u kunt helpen! Voor meer informatie: https://www.childslife.nl/nederlands/help-tommi/