In april 2021 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. Deze nieuwe richtlijn verplicht bedrijven vanaf de jaarrekening van komend jaar te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

Deze verplichting geldt voor organisaties met meer dan 250 medewerkers en een omzet van minstens € 40 miljoen. Deze organisaties zullen dan moeten kunnen aantonen welke activiteiten zijn ondernomen op het gebied van duurzaamheid en welk (meetbaar) effect deze acties hebben opgeleverd. Aandacht alleen voor duurzame inzetbaarheid is niet meer genoeg; in jaarverslagen zal het tastbare resultaat van de inzet van uw organisatie getoond moeten worden.

Passus Advies gaat graag met u in gesprek in het geval uw organisatie te maken krijgt met de CSRD. In hoeverre bent u op de hoogte en bent u hierop voorbereid? Wij zijn uw sparringpartner als het gaat om (preventie van) verzuim, personeelsverloop, werkdruk, betrokkenheid, ontwikkelkansen en veranderbereidheid. Stuk voor stuk thema’s waar Passus Advies expert in is en ondersteuning in kan bieden. Wij doen dat in de vorm van een interventie of een programma-aanpak.

Neem gerust contact met ons op via uw accountmanager of info@passusadvies.nl.