Verzuim, vervelend voor zowel de werknemer als de werkgever. Het zorgt voor veel onzekerheid, het kost tijd, energie en geld. Wij zien in de praktijk dat langdurig verzuim voorkomen kan worden en dat er sneller een andere richting kan worden bepaald. Hoe? Door eerder ”de koe bij de horens vatten”.

Wat onze adviseurs veel tegenkomen, wanneer zij worden ingeschakeld voor een re-integratietraject 2e spoor, is dat alle partijen veel te lang in een soort impasse zitten. Men focust zich sterk op het proces van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en dat is begrijpelijk; sancties liggen op de loer. Maar door blind te staren op de WVP wordt vaak vergeten waar het werkelijk om gaat. Uw medewerker is langdurig ziek en kan in 90% van de gevallen zijn eigen werk op langere termijn niet uitoefenen. Dus waarom alleen de stappen van de WVP volgen? Is het niet beter om eerder externe hulp in te schakelen zodat de medewerker vroegtijdig zijn huidige situatie leert te accepteren en een nieuwe toekomstbeeld kan verkrijgen?

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden en zo is het ook echt. Vanuit de gedachte dat men goed werkgeverschap laat zien door medewerkers allerlei interne re-integratiepogingen te laten ondernemen, gebeurt regelmatig het tegenovergestelde. Frustratie ontstaat en gespannen verhoudingen zijn het resultaat.

Hoe kan dit voorkomen worden? Door eerder met elkaar in gesprek te gaan en de olifant in de kamer te benoemen. Maak concreet wat er daadwerkelijk speelt en praat met elkaar over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Op deze manier wordt oprecht met elkaar gesproken over de beste kansen en hoe hier op de juiste manier mee om te gaan.

Niet gemakkelijk, maar wel eerlijk en uiteindelijk goed werkgeverschap.

Voor de meeste werkgevers en werknemers is dit gelukkig geen dagelijkse kost. Daarom is het ook logisch dat een externe adviseur hier veel in kan betekenen. Een adviseur van Passus Advies is gewend om te adviseren binnen de kaders van de WVP en tegelijkertijd constructief met alle partijen aan de weg te timmeren. Het een hoeft het andere niet uit te sluiten. Integendeel.