Als ik met Passus Advies in zee ga, weet ik zeker dat ik kwaliteit in huis haal!

HR adviseur van LiemersNovum

Re-integratietraject 3e spoor

Indien het tijdens de eerste twee ziektejaren niet is gelukt om een nieuwe baan te vinden voor de medewerker, dan volgt er een WIA keuring. Als uit de WIA keuring naar voren komt dat de medewerker wel nog bruikbare kwaliteiten heeft, dan komt deze in aanmerking voor een WGA uitkering (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Bent u eigenrisicodrager voor de WGA dan bent u na einde wachttijd tien jaar verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie en het betalen van de WGA-uitkering. Zolang er arbeidsmogelijkheden zijn, is het raadzaam een (ex)-medewerker te begeleiden bij de re-integratie.  

Passus Advies zal aan de hand van een intakegesprek met de medewerker een passend plan van aanpak voorstellen, waarna de begeleiding zal worden ingezet. De basis van deze begeleiding zal bestaan uit coachgesprekken met een adviseur van Passus Advies. Daarnaast kunnen alle instrumenten, zoals testmateriaal, online cliëntdossier en de online vacaturebank worden ingezet. Dit alles met als doel om enerzijds de medewerker een nieuw perspectief te geven en anderzijds de schadelast te beperken van de ex werkgever.

Indien de adviseur van Passus Advies de medewerker reeds heeft begeleid in het kader van het tweede spoor, dan is een intake en plan van aanpak niet meer nodig. De adviseur zal aansluiten bij de al ingezette begeleiding en de begeleiding zal dan met name geënt zijn op concrete begeleiding naar een nieuwe baan.

Download hier onze werkwijze

Ondersteuning
1ste spoor

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Haalbaarheids-
onderzoek

Externe Re-integratie 2e spoor