Hun professionele, pragmatische, mens- en resultaatgerichte aanpak maakt dat ik ook bij toekomstige trajecten de samenwerking weer zal opzoeken.

Ingrid Koolen – HR manager Axians

Ondersteuning in het 1ste spoor

In veel gevallen is het zinvol om vroegtijdig actief met de medewerker aan de slag te gaan om de interne re-integratie te bespoedigen of om sneller beeld te krijgen van de mogelijkheden en onmogelijkheden die er binnen de organisatie liggen. Passus Advies kan in samenwerking met de bedrijfsarts en de werkgever de mogelijkheden en beperkingen concretiseren, de interne re-integratie activiteiten periodiek evalueren en/of de medewerker coachen met als doel acceptatie, vergroten zelfinzicht en toekomstperspectief. Daarnaast wordt de werkgever geadviseerd aangaande de verslaglegging en de te nemen stappen zodat wordt voldaan aan de Wet Verbetering Poortwachter. De inhoud van de ondersteuning in het 1ste spoor is sterk afhankelijk van de situatie en behoefte en zal daarom in alle gevallen een maatwerkinvulling zijn.

Download hier onze werkwijze

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Haalbaarheids-
onderzoek

Externe Re-integratie 2e spoor

Re-integratietraject 3e spoor