Passus is een professionele organisatie die met een praktische kijk op zaken je als klant optimaal op maat ondersteunt.

Prya Gajadhar HR adviseur Farm Frites

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek kan worden ingezet indien uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er geen of weinig benutbare mogelijkheden zijn en er daardoor twijfel bestaat of bemiddeling naar ander werk reëel en haalbaar is. Na het onderzoek heeft u als opdrachtgever inzicht of het inzetten van een re-integratietraject naar ander werk (2e spoortraject) al dan niet gestart dient te worden.

  • Het aanwezige arbeidsdeskundig rapport en FML wordt bestudeerd (dossierstudie)
  • Intakegesprek met de medewerker in de thuissituatie waarin de huidige situatie in kaart wordt gebracht
  • Er wordt een zoekprofiel opgesteld en aan de hand hiervan worden de concrete arbeidsmarktkansen onderzocht.
  • Resultaat een rapport met bevindingen en conclusies

Download hier onze werkwijze

Ondersteuning
1ste spoor

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Externe Re-integratie 2e spoor

Re-integratietraject 3e spoor