Het is mij opgevallen dat het bij Passus er niet om gaat om zo snel mogelijk een opdracht te ‘scoren’, maar veel meer om het samen komen tot een goede oplossing of aanpak. Er is regelmatig afstemming met ons als werkgever en ze denken optimaal mee en passen aan waar nodig.

Lieke Kaanders – Senior HRM-adviseur – Rechtbank Oost Brabant

Externe Re-integratie 2e spoor

Passus Advies ondersteunt werkgever en medewerker in het uitzetten van een passend re-integratietraject. Het doel is tweeledig. Werkgever wil een goede oplossing voor de medewerker en het re-integratietraject draagt bij aan de opbouw van een dossier in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. De medewerker wil een nieuw toekomst perspectief en heeft begeleiding nodig om dit te verkrijgen. Passus Advies richt zich hoofdzakelijk op de mogelijkheden die de medewerker nog heeft en niet op de beperkingen. Indien blijkt dat plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt door zware klachten en/of problematiek niet haalbaar is, gaat Passus Advies op zoek naar een voor de medewerker en werkgever bevredigend alternatief traject. Daarnaast bieden wij begeleiding bij de procesgang naar het UWV.

Voor meer informatie over een re-integratie 2e spoor, klik op de brochure.

Download hier onze werkwijze

externe-re-integratie