Het is mij opgevallen dat het bij Passus er niet om gaat om zo snel mogelijk een opdracht te ‘scoren’, maar veel meer om het samen komen tot een goede oplossing of aanpak. Er is regelmatig afstemming met ons als werkgever en ze denken optimaal mee en passen aan waar nodig.

Lieke Kaanders – Senior HRM-adviseur – Rechtbank Oost Brabant

Externe Re-integratie 2e spoor

Passus Advies ondersteunt werkgever en medewerker in het uitzetten van een passend re-integratietraject. Het doel is tweeledig. Werkgever wil een goede oplossing voor zijn/haar medewerker en het re-integratietraject draagt bij aan de opbouw van een dossier in het kader

van de Wet Verbetering Poortwachter. De medewerker wil een nieuw toekomst perspectief en heeft begeleiding nodig om dit te verkrijgen. Passus Advies zal zich hoofdzakelijk richten op de mogelijkheden die de medewerker nog heeft en niet op de beperkingen. Indien blijkt dat plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt door zware klachten en/of problematiek niet haalbaar is, zal Passus Advies op zoek gaan naar een voor de medewerker en werkgever bevredigend alternatief traject. Daarnaast bieden wij begeleiding bij de procesgang naar het UWV.

Wij starten het traject altijd met een intake en het opstellen van een trajectplan. In deze fase vinden er één of meerdere intakegesprekken plaats en zal er overleg gepleegd worden met de bedrijfsarts, HR adviseur en/of leidinggevende. Na deze fase beschikt u over een trajectplan met hierin onder meer de vraagstelling, visies van de gehoorde partijen en analyse van de adviseur.

Daarna start de begeleiding. Deze duurt altijd tot einde wachttijd zodat er een sluitend dossier komt in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Elk traject is maatwerk, maar bestaat veelal uit de volgende drie onderdelen: verkrijgen van persoonlijk inzicht, arbeidsmarktverkenning, arbeidsmarktbenadering. Ook wordt voor iedere medewerker afzonderlijk bepaald wat nodig is om tot een succesvol resultaat te komen. De doelstelling zoals geformuleerd in het trajectplan zal naast de coachsessies met de adviseur mede bereikt worden door het maken van opdrachten, loopbaantesten en actieve arbeidsbemiddeling.

De medewerkers in traject krijgen allen toegang tot hun eigen online cliëntdossier, waar allerhande bruikbare informatie te vinden is en passende opdrachten in worden gezet. Daarnaast krijgen zij toegang tot onze eigen online vacaturebank waar alle beschikbare vacatures passend worden aangeboden.
Gesprekslocatie: De adviseur van Passus Advies bezoekt de medewerker thuis, bij de werkgever of op een externe locatie in of in de buurt van de woonplaats van de medewerker. De keuze wordt in overleg met de medewerker gemaakt.

Download hier onze werkwijze

externe-re-integratie

Ondersteuning
1ste spoor

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Haalbaarheids-
onderzoek

Re-integratietraject 3e spoor