Bewezen experts, altijd bereid een stapje meer te doen. Vakkundig, resultaatgericht en vooral persoonlijk gericht naar zowel werkgever als werknemer.

Colinda Bennes – HR Manager DTG

Re-integratie

Werkgever en medewerker zijn samen verantwoordelijk voor het re-integratietraject. Binnen de eigen organisatie of, als dat niet lukt, bij een andere werkgever.

Als een medewerker (regelmatig) ziek is, geeft de bedrijfsarts zijn advies. Daarbij staat centraal wat de medewerker wel en niet kan. Dat is belangrijk: het re-integratietraject moet aansluiten bij de mogelijkheden van de medewerker. Maar daarmee zijn vaak niet alle vragen beantwoord. Daarnaast komen verschillende belangen samen. Werkgever en medewerker moeten er met elkaar uitkomen, binnen de wettelijk vastgestelde spelregels.

Re-integratie is een pad waarmee de meeste medewerkers en werkgevers niet vertrouwd zijn. Passus Advies kan in dit gehele proces de werkgever en medewerker ondersteunen.

Ondersteuning 1ste spoor

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Haalbaarheids-onderzoek

Externe Re-integratie 2e spoor

Re-integratietraject 3e spoor